Kirkpatrick

Chcete dostávať tipy a triky profesionálov?


Raz mesačne Vám zašleme súhrn najnovších vychytávok a tipov na akcie.

Ochrana osobných údajov.

Hovoríme, že „reálne meníme veci k lepšiemu“. Ale ako vlastne zistíme, že sa to deje? Ako zmeriame reálny posun?

Pred vyše 60 rokmi Don Kirkpatrick použil štyri slová, ktoré dodnes charakterizujú svetovo najrozšírenejší model hodnotenia efektivity vzdelávania: reakcia, učenie sa, správanie a výsledok. Inými slovami, každú vzdelávaciu akciu môžeme merať podľa toho, ako na ňu reagujú jej účastníci, či sa niečo naučili, a napokon, či podľa toho zmenili svoje správanie, ktoré následne prispelo k požadovaným výsledkom.   

Nám v humancrafte sa tento model osvedčil rokmi praxe. Máme reálne výsledky, spísané prípadové štúdie a množstvo skúseností. Podľa tejto metodológie nielen meriame prínos, ale predovšetkým ju používame ako dizajnový prístup pri návrhu komplexnejších programov.

Obecne z našich skúseností vyplýva, že aplikácia modelu i na zložité problémy dosahuje prekvapivo dobré výsledky. Za najväčšiu prednosť tohto modelu pokladáme vtiahnutie všetkých kľúčových účastníkov – dodávateľa, HR a manažmentu – do riešenia problému s jasným rozdelením zodpovedností a priamočiarym ťahom na bránu.

Obecne Kirkpatrickov model podporuje rozvoj strategického partnerstva medzi HR a business funkciami.


Kirkpatrickov model odpovedá na otázky ako:

ako rozložiť zodpovednosť za výsledky vzdelávacích aktivít medzi HR a business

ako motivovať manažérov k spolupráci na rozvoji vlastných podriadených

ako zefektívniť existujúce strategické (kľúčové) rozvojové aktivity a presvedčivo preukázať ich dosah na výsledky

Kontaktujte nás

Rádi Vám budeme užiteční. Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se Vám zpět. Děkujeme.

E  hello@humancraft.cz
T  +420 777 023 503