Prehľad produktov a služieb

Chcete dostávať tipy a triky profesionálov?


Raz mesačne Vám zašleme súhrn najnovších vychytávok a tipov na akcie.

Ochrana osobných údajov.

Aktuálne bestsellery

Vedenie ľudí v online svete

 • Riadenie ľudí a tímov na diaľku

 • Dôvera vs. Kontrola

 • Motivácia ľudí a udržanie tímového ducha na diaľku

 • Online starostlivosť o nováčikov

 • Networking a stakeholder management

 • Vedenie online mítingu alebo workshopu efektívne
  a atraktívne

 • Online leadership so Shackletonom

 • Tímová diagnostika TeamRocks

Zamestnancom na home office

 • Zážitkový program vo svete VUCA

 • Resiliencia a rastové nastavenie mysle

 • Korporátny atlét – Work-Life Balance

 • Atraktívna prezentácia v online prostredí

 • Online telocvičňa pre salesákov

 • Train the online trainer


 

Rozvoj jednotlivcov


Osobná efektivita

 • Ako sa vyrovnať so zmenami

 • Rastové myslenie

 • Práca s časom a úlohy

 • Sebapoznanie

 • Vnútorná motivácia

 • Práca so stresom

 • Work-life balance

 • Emočná inteligencia

 • Budovanie mentálnej odolnosti

 • Kreatívne a inovatívne myslenie

 • Firemný atlét (program postavený na princípoch vrcholového športu)

 • Digitálne zručnosti

 • Projektové riadenie - Agile / Watefrall

Talentové a nástupnícke
 programy

 • Talentové programy postavené na biznisových projektoch

 • Inšpiratívne talentové programy

 • Rozvoj zručností talentov

 • Rozvoj nástupcov

Komunikačné zručnosti

 • Vedomá a efektívna komunikácia

 • Asertívna komunikácia

 • Meziľudské vzťahy

 • Riešenie konfliktov

 • Multikultúrna komunikácia

Prezentačné zručnosti

 • Profesionálna prezentácia

 • Vizualizácia, grafické zaznamenávanie, sketchnoting

 • Storytelling a TEDexové prezentácie

 • Facilitačné zručnosti

 • Trénerské zručnosti

Zaujímavé programy
pre podporné funkcie

 • Stakeholder management

 • Efektívna komunikácia s interným zákazníkom

 • Budovanie partnerstva s interným zákazníkom

 • Predajné zručnosti pre HR

 • Zvládanie zložitých situácií asertívnym spôsobom

 • Rozvoj s merateľným dosahom podľa Kirkpatricka pre HR

Inšpiratívne témy
a motivační rečníci

Rozvoj predaja a obchodu

 • Akadémia pre Key Account Managerov

 • Predajné zručnosti a poradenský proces predaja

 • Telocvičňa pre salesákov

 • Využitie osobnostnej typológie pri predaji

 • Hunting – akvizičný predaj

 • Telefonický predaj a Cold calling

 • Predajné prezentácie a Story selling   

 • Nastavenie mysle obchodníka

Vyjednávanie

 • Základné a pokročilé kurzy vyjednávánia

 • Využitie osobnostnej typológie pri vyjednávaní

 • Ovplyvňovanie a presvedčivá komunikácia

 • Riešenie námietok a reklamácií

Rozvoj lídrov a manažérov


Manažérske základy

 • Praktický leadership pre juniorských a seniorských manažérov

 • Leadership založený
  na osobnostnej typológii

 • Akadémia majstrov a prvolíniových manažérov

 • Základné manažérske zručnosti

 • Úloha manažéra

 • Manažérske rutiny

 • Situačné štýly vedenia

 • Manažérska komunikácia

 • Spätná väzba

 • Manažér ako motivátor

 • Delegovanie

 • Manažérske rozhodovanie

Pokročilé manažérske zručnosti

 • Ako previesť tím zmenami

 • Výsledkový leadership

 • Manažér v úlohe kouča

 • Vedenie efektívnych mítingov

 • Performance management a vedenie hodnotiacich rozhovorov

 • Pozitívny leadership a starostlivosť o šťastie v práci

Hybridní pracovní prostředí

 • Řízení lidí a týmů na dálku

 • Vedení virtuálních týmů

 • Důvěra vs. Kontrola

 • Motivace lidí a udržení týmového ducha

 • Rozvoj lidí a péče o nováčky

 • Zachování sociálních vazeb

 • Reflexe "Po krizi zpět do provozu"

Špeciálne manažérske témy

 • Rola manažéra v rámci náboru

 • Vedenie multikultúrnych tímov

 • Leadership vo svete VUCA

 • Aikido leadership

 • Manažér pri zvyšovaní bezpečnosti práce

 • Leadership vo waterfalle

 • Agilný leadership

 • Rodič - Leader

Rozvoj tímov


Tímové rozvojové programy

 • Rozvoj top manažérskych tímov

 • Programy tímovej spolupráce

 • Team Booster – facilitovaný rozvoj tímu

 • Tímová spolupráca postavená na typológii

 • Mediácia a riešenie konfliktov v tíme

 • Spolupráca naprieč oddeleniami

 • Indoor a outdoor Team Buildingy

Tímové gamifikované programy

 • Mission Mayday – Vitajte vo svete VUCA

 • Shackleton leadership

 • Telocvičňa pro salesákov

 • Diplomatický boj – vyjednávánie

 • Zážitkový agilný projektový management

 • Riadenie pivovaru – strategické myslenie

 • Lean FBI Game – strategické myslenie

 • Treasure Hunt

 • Námorný development –viacstranné vyjednávanie

Rozvoj organizácií


Rozvoj organizácií

 • Programy zmien

 • Programy zmeny firemnej kultúry a integrácie

 • Rozvoj kultúry bezpečnosti práce zmenou myslenia

 • Programy nástupníctva

 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov

 • Zvyšovanie spokojnosti zamestnancov

 • Kultúra spätnej väzby

 • Programy zamerané špecificky na hoteliérstvo

 • Train-the-Trainer – akadémia interných trénerov (naživo i online)

 • Akadémia pre interných mentorov

Diagnostické nástroje


Diagnostické nástroje

 • 180°/360° spätná väzba

 • Mini 180ka

 • Assessment centrum

 • Development centrum

 • Hodnotenie kompetencií

 • Prieskumy spokojnosti zamestnancov

 • Lencioniho hodnotenie tímovej efektivity

 • TeamRocks

 • CX Ray

 • Hoganove testy

Osobnostné diagnostiky
/ typológie

 • INSIGHTS Discovery

 • DISC - Success Insights

 • Lumina

 • Ďalšie osobnostné typológie (MBTI / Predictive Index / Management Drives)

Poradenstvo


Poradenstvo vo vybraných témach

 • Employee engagement

 • Rozvoj HR business partneringu

 • HR audit

 • Performance management

 • Talent management & nástupníctvo

 • Rozvoj procesu internej komunikácie

 • Employer branding

 • Rozvojové programy podľa Kirkpatrick metodológie

 • Firemná kultúra a hodnoty

 • Riadenie komplexných projektov zmien

 • Analýza a rozvoj sales procesov

 • Štandardizácia procesu starostlivosti o zákazníka

 • Customer Experience

 • Smart & Lean projekty

 • Gamifikácia interných procesov (onboarding a i.)

Facilitácia


Facilitácia (workshopov, mítingov, eventov)

 • Vizuálna facilitácia

 • Vízia & Stratégia

 • Facilitácia TOP manažérskych tímov

 • Team Booster

 • Kalibrácia ľudí

 • SMART & LEAN workshopy

 • Mapovanie cesty zákazníka

 • Mapovanie cesty zamestnanca

 • Business model CANVAS

 • Nový líder v novom tíme

 • Diverzita a inklúzia

Koučing a mentoring


Koučing

 • Individuálny koučing

 • Tímový koučing

 • KATA koučing

 • NLP koučing

 • Embodied koučing

Mentoring

Expresso tréningy


Krátke intenzívne tréningy zamerané na konkrétne zručnosti.

Kontaktujte nás

Radi Vám budeme užitoční. Napíšte nám, s čím Vám môžeme pomôcť. Ozveme sa Vám späť. Ďakujeme.

E  hello@humancraft.sk
T  +420 777 023 503