Attila Csergö

Tréner

Niečo pracovné

Attila sa venoval obchodu a financiám celý život ako doma, tak i v zahraničí. O nadobudnuté znalosti sa delí ako motivačný lektor s účastníkmi kurzov, aby sa nimi inšpirovali a využili ich vo svoj prospech. Jeho kurzy, plné energie, dynamiky a zážitkov, dosahujú vyše 90 % úspešnosti. Jeho kurzy získali v roku 2009 Akreditáciu Min. školstva SR. Prednášaním na Karlovej Univerzite si splnil svoj životný sen. Znalosť 6 jazykov dáva Attilovi veľkú konkurenčnú výhodu a pôsobenie na medzinárodnej úrovni.

Niečo osobné

Attila sa venuje od svojej mladosti športu, štúdiu jazykov a elektrotechnike. Zdravé stravovacie návyky a pravidelné cvičenia upútali i pozornosť médií a s Attilom bol natočený reklamný spot, ktorý sa vysielal na ČR a SR TV staniciach. Attilu môžeme vo voľnom čase vidieť so spájkou v ruke a jeho rôzne elektrotechnické zapojenia a schémy sa v posledných rokoch pravidelne objavujú v odbornej tlači.