David Škrobánek

Kouč, mentor, tréner, konzultant 

Niečo pracovné

David strávil celý svoj korporátny pracovný život na regionálnych HR pozíciách vrátane poslednej stáže vo Veľkej Británii. Na svojom zameraní na rozvoji ľudí a organizácií nič nezmenil ani potom, keď začal v roku 2016 pracovať ako HR konzultant, Interim HR manažér, tréner a kouč. Jeho srdcovou záležitosťou je jeho projekt Dobrý táta, ktorým pomáha otcom skĺbiť otcovstvo a starostlivosť o vlastné deti a organizáciám nájsť riešenie, ako to otcom umožniť. Predovšetkým o tejto téme rozpráva ako public speaker na mnohých konferenciách.

Niečo osobné

David je “pokojná sila”. Priveľa nehovorí, ale jeho slová majú váhu a silu. Je to človek, ktorého osobný rozvoj, rovnako ako rozvoj druhých, je jeho motorom a životnou cestou. V posledných rokoch sa intenzívne venoval štúdiu koučingu a NLP (Neuroligvistického programovania) vo Veľkej Británii, ktoré zakončil certifikáciou NLP Master Practitioner. Od narodenia jeho troch detí je navyše aj otcom telom i dušou a s deťmi trávi väčšinu svojho voľného času.