Heinrich Homola

Konzultant, kouč

Niečo pracovné

Heinrich pomáha firmám vykonať nutné zmeny tak, aby im fungovalo to, po čom túžia. Klienti si ho najímajú buď ako interim manažéra, alebo ako kouča pre ich vedenie. Ako checho-nemec vníma obe kultúry. Je schopný fungovať lokálne a pritom myslieť globálne. Ako manažér vie pracovať s ľuďmi. Stavať tímy, rozvíjať ľudí, motivovať ich a viesť ich. Ako certifikovaný kouč dokáže podporovať vrcholový manažment pri tranzitných zmenách. Heinrich má rád marketing, budovanie značiek a komunikáciu, kde jeho kariéra začínala. Za posledných 30 rokov pôsobil vo viacerých krajinách v najrozličnejších odvetviach. Či už v start-upoch alebo v reštrukturalizácii, väčšinou na pozícii generálneho riaditeľa alebo na úrovni predstavenstva. Pochopiteľne je preto schopný fungovať i v západných kultúrach, ako v angličtine, nemčine, ale i holandčine.

Niečo osobné

Heinrich sa venuje za posledných 15 rokov v značnej miere svojej obľúbenej činnosti: pravidelne učiť mladých ľudí na vysokých, ale i na stredných školách. Je aktívnym učiteľom organizácie Junior Achievement a tiež prednášajúcim v projekte „muzespodnikat.cz“. Ako alumni študentskej organizácie AIESEC má za sebou nespočetné množstvo tréningov a workshopov. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a svojim dvom psom. Rád sa občas vyberie na cestu so svojím veteránom a nedávno znovu objavil čaro divokého stanovania v Škótsku.