Stanislav Tichý

Partner, key account  manager,
 tréner, konzultant

E  stanislav.tichy@humancraft.cz
T  +420 603 558 573


Niečo pracovné

Standa sa k spoluzakladateľom firmy pridal v roku 2004 a okrem obchodníka, trénera a konzultanta si na pár rokov zahral aj úlohu Managing Directora. Dnes Standa v Humancrafte najradšej pripravuje a rozbieha rozvojové programy s hmatateľným prínosom pre biznis. Je tiež členom Maturity Institute, ktorý pomáha firmám s meraním a rozvojom nehmatateľnej oblasti firemnej kultúry a ľudského kapitálu.

Niečo osobné

Standa je nadšenec osobného rozvoja (mladosť okrem športu strávil v knihách), leadershipu (6 rokov v medzinárodnej študentskej organizácii AIESEC zanechalo svoju stopu) a využitia ľudského potenciálu (príležitosť obrovskej pridanej hodnoty pre biznis). Rodina, ktorú ovládajú traja malí šarvanci, mu poskytuje veľa radosti a zážitkov.