Vít Šrámek

Profesionálny kouč a facilitátor

Niečo pracovné

Vít sa už dávnejšie ako externý partner pripojil k partii pracujúcej pod krídlami spoločnosti humancraft, a to vďaka dynamickému a zároveň profesionálnemu prístupu tohto tímu ku klientom a férovosti voči partnerom. Páči sa mu tiež, že humancraftu záleží nielen na odbornosti vlastného tímu, ale aj na ľudských kvalitách a fajn atmosfére v tíme. Vít sa ako profesionálny kouč pri svojej práci sústreďuje predovšetkým na individuálnu prácu a podporu tímov formou facilitácie a tímového koučingu. Zároveň rád odovzdáva koučovacie skúsenosti, ale i rozličné manažérske zručnosti, ktoré nadobudol počas svojej korporátnej minulosti.

Niečo osobné

Vít sa popri svojej profesii kouča v roku 2013 zamiloval do argentínského tanga, ktorému sa odvtedy pomerne intenzívne venuje. Okrem kurzov a seminárov tohto špecifického tanca chodieva do Buenos Aires, aby sa učil tango priamo pri zdroji. Tento druh tanca ho očaril možno i preto, že v sebe snúbi napojení v páre, vnímanie seba, partnerky i hudby, kreativitu, pohyb, eleganciu, hĺbku a mnoho ďalšieho, čo je vlastne analógia s prácou profesionálneho kouča. Zároveň spolupracuje s Nadačným fondom Veroniky Kašákovej na podpore detí opúšťajúcich detské domovy.