The Rocket model

Chcete dostávať tipy a triky profesionálov?


Raz mesačne Vám zašleme súhrn najnovších vychytávok a tipov na akcie.

Ochrana osobných údajov.

The Rocket model je medzinárodne uznávaná metóda, postavená na 30 rokoch odborného výskumu, najnovších poznatkoch moderného leadershipu a reálnych potrebách firiem, pracovných tímov a manažérov. Je to spôsob, ako premýšľať nad tímovou prácou a sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie.

Pochádza od renomovaných amerických psychológov Roberta Hogana, PhD. a Gordona Curphyho, PhD.  Model sa dá využiť na analýzu tímu, ale i na zvýšenie tímovej motivácie a výkonu.

The Rocket model pokrýva osem kľúčových komponentov, ktoré sú dôležité pre fungovanie tímu a na ktoré je nutné sa v rámci tímového rozvoja zamerať. Kontext – existujú hybné sily vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré tím ovplyvňujú. Misia - cieľ, kvôli ktorému tím existuje. Talent - správny počet ľudí so správnymi schopnosťami v správnych rolách. Normy - nepísané pravidlá, ktoré členovia tímu v práci dodržujú. Podpora - miera oddanosti a angažovanosti členov tímu voči cieľom, normám, rolám, výsledkom. Zdroje - počet a typ zdrojov, ktoré tím potrebuje k svojmu fungovaniu. Morálka - silné emocionálne väzby medzi členmi, blízke vzťahy, vysoká miera dôvery. Výsledky - ako sa tímu darí. 

Každý rozvoj tímu začíname diagnostikou tímovej práce. Výstupná správa z dotazníka obsahuje detailné informácie o tom, ako tímovú prácu vnímajú členovia tímu, ako ju vníma líder tímu, ale aj ako sa tímu darí v porovnaní s inými (benchmark).  V druhom kroku pomáhame tímu pripraviť na mieru šitý rozvojový program tak, aby v tíme postupne rástla otvorenosť, motivácia a výkon. Rozvoj tímu v praxi prebieha prostredníctvom jedného alebo viacerých tímových stretnutí, ktoré vedie externý facilitátor.

Kontaktujte nás

Rádi Vám budeme užiteční. Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci. Ozveme se Vám zpět. Děkujeme.

E  hello@humancraft.cz
T  +420 777 023 503